Photo: W. Zakowski

< Rytmi >

Loading 1 2
thumbnail 1thumbnail 2

nimi: Rytmi, 2010
korkeus 3.2 metriä, pituus 56 metriä
materiaali: betonielementti, lasi

sijainti: Koskelantie 72, Helsinki

arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Sarc
rakennuttaja/tilaaja: Nuorisosäätiö

Toiminnallisen (liikennemelunesto-seinämä) ympäristöteoksen tavoitteena on parantaa asumismukavuutta, tarjoten samanaikaisesti virikkeitä piha-alueelle sekä jäsentää että luoda moniulotteisia pienipiirteisiä tilavaikutelmia. Samalla kun teos eristää, niin visuaalisesti se myös yhdistää rakennuksen piha-alueen sitä ympäröivään kaupunkitilaan. Teoksen suunnitelma,- ja toteuttaminen perustuu arkkitehtitoimisto ALA:n tekniseen suunnitteluapuun.

Login