Photo: W. Zakowski

< Vastuu >

Loading a b c d
thumbnail athumbnail bthumbnail cthumbnail d

1992-1995 KALLIOLEIKKAUS

Materiaali: Kallioleikkaus
Mitat: pituus n. 200m.
Tiehallinto
Länsiväylä, Otaniemen liittymä, Espoo

Nokian toimitaloa vastapäätä sijaitsevaan kallioleikkauskokonaisuuteen sisältyy noin 200 metrin pituisen kallioleikkauksen lisäksi lohkareinstallaatio, suoja-aidat, muurit ja valaistus. Kivi-installaatio on eräänlainen muistuma maisemassa tapahtuneesta muutoksesta. Kalliomassojen poisto tapahtui ns. tarkkuuslouhintamenetelmällä, lustien oletettuja suuntia tarkkaillen ja arvioiden. Oli tehtävä samanaikaisesti taiteellisia ja louhintateknisiä ratkaisuja erityyppisten graniittilajien välisistä suhteista sekä arvioitava räjäytysten seuraukset ja mahdolliset haittavaikutukset. Tavoitteena oli luoda kalliotaide- ja ympäristökokonaisuus, joka ottaa huomioon rakennuskohteen kallion olemuksen ja visuaalisen merkityksen sekä elävöittää maisemaa, jonka päivittäin ohittaa noin kuusikymmentätuhatta ajoneuvoa.

Login